ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 

1.การพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดี
2.การพัฒนาระบบเครือข่ายในการสร้างสุขภาพเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม
3. การพัฒนาและส่งเสริมระบบสุขภาพพอเพียง